Našlė

Ką reiškia sapnuoti našlę?

Sapnuoti našlę, su ja sapne klabėtis - aprūpintas gyvenimas.

Sapnuoti jauną našlę - geras gyvenimas, vargų pabaiga.

Sapne našlę įsimylėti - geras gyvenimas, sėkmė. Našlę vesti (ištekėti už našlio) - palikimas, lengvi pinigai. Su našle išsiskirti - sunkumai, liūdesys.

Jeigu sapne esate našlė ar našlys, toks sapnas pranašauja kad neužilgo sulauksite nemalonumų, nesusipratimų. Pasisaugokite piktų, pavydžių žmonių.