Giedojimas

Ką reiškia giedojimas sapne?

Sapne girdėti vyrus giedant - gera viltis.

Jeigu sapne gieda moterys - gailestis.

Sapne pačiam giesmes giedoti - širdies skausmas, liūdesys.

Sapne girdėti paukščių giedojimą - gyvenimo malonumai.