Gedulas

Ką reiškia sapnuoti gedulą

Ką reiškia sapnuoti gedulą?

Sapne gedulo drabužiais vilkėti - nelaimė, liga.

Sapnuoti kitą žmogų vilkintį gedulo drabužiais - liūdesys, išsiskyrimas su mylimaisiais, tačiau ne dėl mirties. 

Verslininkui šis sapnas pranašauja nesėkmes versle, jaunam žmogui - barnius su mylimąja ar mylimuoju.

Sapnuoti daug žmonių vilkinčių gedulo drabužiais - apkalbos.

Sapnuoti gedulingą procesiją - pasisaugokite užpuolimo.

Sapnuoti gedulo juostą - netikėta žinia apie kažkieno mirtį.

Sapne gedulingą muziką girdėti - žmogus, kuriam padarėte kažką gero, atsilygins nedėkingumu.

Sapnuoti gedulingus pietus - susilauksite priekaištų arba būsite įžeisti.