Belangė

Ką reiškia sapnuoti belangę?

Sapnuoti belangę (kalėjimą) - keblumai, nemalonumai, kliūtys.

Sapne pačiam belangėje kalėti - pavyks išvengti pavojaus.

Sapnuoti, kad jus nuteisė daug metų kalėti belangėje - nemalonumai, negandos.

Sapne pro belangę eiti - pasisaugokite apgavystės.

Sapne įeiti į belangę - laidotuvės. Sapnuoti, kad jus kažkas įstūmė į kalėjimą - liūdesys.

Sapne eiti iš belangės - gyvenimo pagerėjimas.

Jeigu mergina sapnuoja savo mylimąjį belangėje, ji nusivils jo meile.

Sapnuoti, kad tik per plauką išvengėte belangės - geras pelnas.

Sapne kalbėtis su belangės prižiūrėtoju - paaukštinimas darbe.

Sapnuoti kalinį - tušti pažadai griaus jūsų planus.