Actas

Ką reiškia sapnuoti actą?

Ką reiškia sapnuoti actą?

Gaminti actą sapne - nedori sumanymai.

Sapnuoti, kad geriate actą - nemalonumai namuose.

Raudoną actą sapnuoti - asmeninė neapykanta.

Baltą actą sapnuoti - padaryta kitam skriauda.

Sugedusį actą sapnuoti - liga.