Ansamblis

Ką reiškia sapnuoti ansamblį?

Sapne dalyvauti ansamblyje - išdavystė, veidmainystė.

Stebėti koncertuojant ansamblį - grįžimas prie senų reikalų, pomėgių.

Įkalbinėti kitą žmogų koncertuoti ansamblyje - sėkmingas susitarimas.