Ambicijos

Ką reiškia sapnuoti ambicijas?

Jeigu jus sapne atleido iš darbo dėl jūsų ambicijų, vadinasi, esate neryžtingi ir dėl to labai graužiatės.