Ašaros

Ką reiškia sapnuoti ašaras?

Sapne pačiam verkti - blogos naujienos, nelaimė.

Apsiašarojusiam sapne atsibusti - liga, nesėkmės.

Sapnuoti, kad verkiate iš džiaugsmo - dėl kažko nerimausite.

Kitus sapne verkiančius matyti - susitaikymas su artimais žmonėmis arba linksmybės.

Sapne regėti verkiantį vaiką - malonūs rūpesčiai.

Motinos ašaras sapne regėti - esate saugūs.

Sapne šluostyti ašaras kitam - išsiskyrimas.

Sapne verksmą girdėti - liūdesys.